Zaagwerken

Zaagwerken in diverse ondergronden

a

Skbk kan met verschillende toepassingen allerhande zaagwerken in o.a. gewapend beton uitvoeren. 

Naar gelang de situatie kiezen we de juiste manier van uitvoering.  


Wandzagen


Deze toepassing word gebruikt om uitsparingen voor o.a. deuren, poorten, … te maken in o.a. beton. Ook kan er met de wandzagen bondig gezaagd worden waarbij de zaagsnede strak in een hoek gemaakt kan worden. Wandzagen is bruikbaar voor verschillende soorten materiaal waaronder het zagen in beton, gewapend beton, metselwerk, cellenbeton, prefab beton en natuursteen. Dit gebeurt volledig trillingsvrij en met een zeer beperkte hoeveelheid aan geluidshinder, tot een diepte van 70 centimeter.
Om de uitloop van het zaagblad te beperken kunnen de hoeken ofwel uitgeboord worden met een aantal boringen naast elkaar ofwel kunnen we met een kettingzaag de hoeken uitsteken.
Wandzagen is ook een ideale manier om gecontroleerd gebouwen af te breken.


Kabelzagen


Diamantkabelzagen is een innovatieve betonzaagtechnologie die tegenwoordig in de bouw wordt gebruikt. De kabelzaag geeft ons de mogelijkheid om zeer complexe constructies te zagen, zowel staal als zwaar gewapend beton. Kabelzagen is de meest efficiënte manier om grote betonconstructies te verwijderen of openingen in dikke muren te maken. Er is vrijwel geen limiet wat betreft zaagdiepte. Kabelzagen zorgt voor een veilige, schone zaagsnede en maakt non-destructief zagen overal waar de omringende gebieden trillings- en schokgevoelig zijn, mogelijk.


Vloerenzagen


Voor het zagen van betonvloeren, bv. om sleuven te maken om kabels in te leggen, of asfalt gebruiken wij een vloerzaag. Deze techniek biedt meerdere belangrijke voordelen. Zo kunnen we tot op de millimeter nauwkeurig zagen.